Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

Lè fanmi ki gen difikilte yo fè fas ak ensekirite alimantè, li gen plis chans pou bèt kay yo fè fas a grangou tou.
Kay yo souvan pataje manje yo ak bèt kay yo, sa ki lakòz tansyon ekonomik ak dirab manje ...

Nou la pou ede fanmi yo evite ensekirite alimantè, nan diminye pri manje bèt kay ak lòt founiti ki nesesè yo.

Untitled (2048 × 1152 px).png

Depotwa yo se dènye kote nou vle antere yo, gen yon altènatif...

Fotografi pa: Elke Vogelsang

Byenvini, ann fè konesans youn ak lòt...

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Youtube
 • Twitch
129-1290463_png-file-svg-disabled-dog-logo-clipart_edited.png

Ki moun nou ye

 

RESCUES ON85TH, yon 501(c)(3) ki anrejistre, te fòme nan dat 22 desanm 2021.  Nou se yon òganizasyon volontè ki chita nan Birmingham, Alabama, k ap sèvi Jefferson County. Nou ede fanmi ki gen revni fèb ki gen difikilte pou pran swen chat (yo) ak/oswa chen (yo) akòz difikilte finansye. Nou pa kontwòl bèt oswa yon abri konplè, nou se yon sèvis kominotè mobil ki bay founiti, edikasyon, ak lòt asistans pou chat ak chen pou ede anpeche rann tèt ak lanmò akòz grangou. Nou akonpli sa lè finansman pèmi, yon depann sou sipò piblik pou operasyon nou yo.

DISTRIBUTION CALENDAR

Misyon nou

 

Misyon nou se bay dispozisyon pou yon anviwònman k ap viv san danje epi an sante pou chat ak chen; ranfòse lyen moun ak bèt epi edike sou enpòtans sekirite ak swen bèt;  Pou ede diminye twòp popilasyon chat ak chen.

Ki kote

Vizyon Rescue85 se yon operasyon mobil soti nan kamyon an rive nan yon kamyon lokasyon nou bay sèvis nan kominote kote li pi nesesè pou asire pwoteksyon konplè. Pa gen yon sèl sèvis ki adapte tout moun, ni yon kote pou kouvri tout bezwen vwazen fourur nou yo ka genyen. Lè nou demenaje, nou notifye pa SMS tout abònman aktyèl yo atravè oswa voye imèl pou fè yo konnen kote distribisyon nou an, dat ak lè k ap vini yo.

Si w bezwen sèvis nou yo, voye tèks Pawòl la "PAWZS" nan 74121 oswa https://platform.mobile-text-alerts.com/subscribe/PAWZS

Sèvis pa fèt pou ranplase bezwen nitrisyonèl paran an bay men pou ede nan difikilte finansye.

Vizyon

 • Vizyon Rescue85 se pou sèvi granmoun aje yo ak veteran yo pòt-an-pòt (tankou sanzabri yo) ak chen ak chat lè transpò a vin estabilize. Sepandan, yo ka deziyen yon lòt moun si yo bezwen pwovizyon kounye a. Nou te kreye yon WolfPack pou veteran ki san kay ak chen plen ak pwovizyon."Sherry Scott of San Diego di Tootie golden retriever li ta pral manje pasta, riblets, ak vlope vejetal yo vle di pou li. Men, gras ak patenarya ant Meals on wheels pou granmoun aje ki gen revni fèb ak RESCUES ON85TH, mwens moun, chat, ak chen pa  ap grangou."

 • Gen yon AMET) Transpò anbilans ijans pou bèt kay (chat ak chen), bay transpò ijans nan lopital bèt kay.

 • Pou gen yon konte resansman dokimante nan chak bèt pou chak kay pou anpeche pakase bèt ak mank de kapasite pou bay anviwònman k ap viv pwòp epi an sekirite.

 • Pou gen sibvansyon manje gouvènman an bay fanmi yo pou pran swen bèt yo kote sa nesesè,

 • Yo mete responsablite obligatwa ak sèvis verifikasyon sou fanmi/moun k ap pran swen bèt sa yo pou asire sekirite sa yo, menm apre adopsyon yo, atravè rapò veterinè chak trimès bay ajans adopsyon yo, gwoup sekou, elatriye.

 • Pou sèvi kòm yon modèl pou chak jiridiksyon eta, konte, distri, ak vil.

Poukisa nou fè li

 

Swasant-uit pousan nan tout kay Ozetazini—82.5 milyon kay—gen ladann yon bèt konpayon (sètadi) Manm Fanmi Fouri ki se sous presye sipò emosyonèl, lanmou san kondisyon, ak estabilite. Dapre sous estime nan 2019 (ki baze an pati sou Shelter Animals Count ak lòt sous li te ye ak estime), apeprè 6.3 milyon bèt konpayon antre nan abri bèt US nan tout peyi a chak ane. Nan sa yo, apeprè 3.1 milyon se chen, ak 3.2 milyon se chat. Malgre ke 4.1 milyon bèt abri yo adopte chak ane (2 milyon chen ak 2.1 milyon chat). Apeprè 810,000 bèt ki antre nan abri kòm pèdi yo retounen bay mèt yo. Nan sa yo, 710,000 se chen, ak 100,000 se chat.

Sepandan, depi pandemi an (COVID-19), te gen yon ogmantasyon nan retou bèt yo adopte ak ka neglijans ak abandon. Adopte oswa pran yon chat oswa chen lakay ou fè yo tounen manm fanmi, paske se yon kosyon ak yon angajman yo pran avèk ou. Yo fè ou yon pati nan "Pack" yo. Li pa ta dwe janm yon altènativ a solitid ou, Lè sa a, abandone yo lè solitid la pase, oswa ou pa gen tan ankò pou yo ke ou te fè anvan. Si ou pa pare pou pran angajman an, konsidere kòm volontè nan yon abri lokal ki nesesè anpil. Yon manyen renmen, yon fason oswa tan jwe ka bay anpil pou yo ap tann adopsyon.


This is where RESCUES ON85TH comes in. Our program works with local food box distributors and distributes to low-income communities providing nutritional meals and supplies for cats and dogs, thus helping to cushion financial difficulties. When it comes to animal care.  Our mission is to promote responsible FAM Furry Family Members' care and welfare. We provide educational events concerning responsible pet ownership,  adoption events from Adopt A Pet, prevention of animal landfill dumping by partnering with local Pet funeral homes, and initiatives for our upcoming SNIP! TAT! spay/neuter program starting within the year 2023.

RESCUES ON85TH" NUTRITION ONE PROGRAM" is NOT a government-funded program. Instead, generous donations and support from individuals and corporate sponsors have helped provide cat and dog food and supplies to those in need.

Contact

"Kenbe Manm Fanmi Furry [FAMs] Healthy Keep People Healthy Too! Etid yo montre ke lyen ki genyen ant moun ak [FAMs] ka ogmante kondisyon fizik, diminye estrès, epi pote kontantman nan fanmi yo".

bottom of page