Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
DEKLARASYON AKSESIBILITE

Mizajou: Out 2022.

Jeneral
RESCUES85 fè efò pou asire sèvis li yo aksesib pou moun ki gen andikap. RESCUES85 te envesti yon kantite siyifikatif resous pou ede asire ke sit entènèt li a vin pi fasil pou itilize ak pi aksesib pou moun ki gen andikap, ak gwo kwayans ke chak moun gen dwa viv ak diyite, egalite, konfò ak endepandans.

Aksè sou www.rescueson85th.org
www.rescueson85th.org mete disponib UserWay Website Accessibility Widget ki mache ak yon sèvè aksesibilite dedye. Lojisyèl la pèmèt www.rescueson85th.org amelyore konfòmite li ak Gid pou Aksè sou Kontni Entènèt yo (WCAG 2.1).

Pèmèt Menu Aksè a
Meni aksesibilite www.rescueson85th.org ka aktive swa lè w klike sou kle tab la lè paj la chaje premye oswa lè w klike sou ikòn meni aksè ki parèt nan kwen paj la. Apre ou fin deklanche meni aksè a, tanpri tann yon ti moman pou meni aksè a chaje an antye.

Limit responsabilite nou
RESCUES85 kontinye efò li pou toujou amelyore aksè nan sit li yo ak sèvis yo nan kwayans ke se obligasyon moral kolektif nou pou pèmèt itilizasyon san pwoblèm, aksesib ak san antrave tou pou moun nan nou ki gen andikap.

Nan yon efò kontinyèl pou amelyore ak korije pwoblèm aksesibilite yo, nou regilyèman tcheke www.rescueson85th.org ak <a href="https://UserWay.org/scanner" title="Free Website Accessibility Scanner">Scanner Aksesiblite UserWay la< /a> pou idantifye ak repare tout baryè aksè posib sou sit nou an.
Malgre efò nou pou fè tout paj ak kontni sou www.rescueson85th.org konplètman aksesib, gen kèk kontni ki poko te konplètman adapte ak estanda aksè ki pi strik yo. Sa a ka yon rezilta pa te jwenn oswa idantifye solisyon ki pi apwopriye teknolojik.

Isit la Pou Ou
Si w ap rankontre difikilte ak nenpòt kontni sou www.rescueson85th.org oswa si w bezwen asistans ak nenpòt pati nan sit nou an, tanpri kontakte nou nan lè nòmal biznis jan sa detaye anba a epi nou pral kontan ede.

Kontakte nou
Si w vle rapòte yon pwoblèm aksesibilite, si w gen nenpòt kesyon oswa si w bezwen asistans, tanpri kontakte Asistans Kliyan RESCUES85 jan sa a:

Imèl: info@rescueson85th.org
Telefòn: +1 (833) 367-9247

bottom of page