Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

Bonjou

​​Deskripsyon konplè

No.85 se yon platfòm kominotè ki dirije ak yon misyon pou sipòte byennèt emosyonèl ak mantal bèt ki pèdi, blese, abi yo atravè evènman òganize, kontni edikasyon ak aksè a resous.

Nou ap restriktire òganizasyon nou an epi chèche yon moun pou ede nou pandan yon peryòd kwasans.

Nou ap chèche yon Kowòdonatè / Manadjè Kominote ak Evènman konpetan pou sipèvize ak òganize evènman ki pral fè yon enpak sou manman ak fanmi nan Triyang lan.

Nou ap chèche yon moun ki pa sèlman òganize epi ki ekselan nan maketing evènman, men tou ki pral kontribye nan kreyasyon kontni ak kiltive kominote nou yo sou entènèt (sosyal) ak offline (an pèsòn).

Anplis travay ak machann yo, si ou gen konfyans tou nan jwenn sipòtè ak patnè pou evènman nou yo, sa se yon gwo avantaj!

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • TikTok

Fanmi bèt kay kremasyon antèman SRVS

RESPONSABLITE

 • Fè sipò lokal pou manadjè Evènman yo ak moun ki gen enterè yo konsènan zouti Evènman yo ak pòtfolyo platfòm yo

 • Jesyon evènman: 1 ane (Prefere)

 • Otorizasyon travay Etazini (Prefere)

 • Aplike, kondwi ak kenbe nouvo zouti evènman nan rejyon ou

 • Travay kole kole ak ekspè nan matyè yo pou chak zouti pou deplwaman ideyal nan tout rejyon ou an

 • Kenbe ak deplwaye yon pòtfolyo zouti tankou sit enskripsyon, platfòm webinar, CMS, aplikasyon evènman, ak lòt zòn jan sa nesesè an kolaborasyon ak manadjè evènman yo.

 • Bati, kenbe ak fòme anplwaye sou dosye zouti ak platfòm

 • Ede ak pwojè yo amelyore pèfòmans evènman jan sa nesesè

 • Aji kòm koòdone operasyon evènman yo, sipòte nouvo zouti ak enfrastrikti ki pral ede mache yo ak estrikti biznis yo ankouraje evènman yo, jwenn ak anrejistre kliyan, swiv prezans yo ak mezire ROI.

 • Siveye kont imel fonksyonèl epi distribye imel bay manm ekip ki apwopriye yo

 • Kenbe dokiman ak pwosesis

Eksperyans ak konpetans

Ou:

 • Trè òganize ak gwo background administratif

 • Enterè nan evènman ak eksperyans nan kouri evènman ak komès.

 • Plizyè travay ak aprantisaj rapid.

 • Bon ladrès kominikasyon vèbal ak ekri

 • Oto-starter, talan òganizasyon, kreyativite ak ladrès jesyon pwojè yo dwe genyen

 • Ekip jwè

 • Fè konpetan: MS Office (Excel, Word, PowerPoint)

 • Konpreyansyon debaz sou html

 • Ki pale angle byen, konesans Panyòl / Pòtigè yon bonis

KOTE

Travay adistans ak vwayaj potansyèlman okazyonèl

Kalite: Aplentan

Orè:

 • Lendi a Vandredi

 • Disponibilite nan wikenn

bottom of page