Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Servicevoorwaarden

Lees deze servicevoorwaarden ("servicevoorwaarden", "voorwaarden") zorgvuldig door voordat u de website www.rescueson85th.org ("website", "service") gebruikt door ("ons", "wij", "onze"" ON85th").

Gebruiksvoorwaarden Door deze website te gebruiken, verklaart u dat u deze overeenkomst hebt gelezen en beoordeeld en dat u ermee instemt de voorwaarden ervan na te leven. Als u niet gebonden wilt zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, wordt u geadviseerd de website dienovereenkomstig te verlaten.

[Rescues ON85th verleent alleen gebruik van en toegang tot deze website, haar producten en haar diensten aan degenen die de voorwaarden ervan hebben aanvaard.

Privacybeleid Voordat u onze website blijft gebruiken, raden wij u aan ons privacybeleid met betrekking tot onze verzameling van gebruikersgegevens te lezen. Het zal u helpen onze praktijken beter te begrijpen.

Leeftijdsbeperking U moet minimaal 18 (achttien) jaar oud zijn voordat u deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u zich wettelijk aan deze overeenkomst kunt houden. Rescues ON85th aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor aansprakelijkheid met betrekking tot verkeerde voorstelling van leeftijd.

Intellectuele eigendom U stemt ermee in dat alle materialen, producten en diensten die op deze website worden aangeboden eigendom zijn van Rescues On85th, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers, inclusief alle auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, patenten en ander intellectueel eigendom. U stemt er ook mee in dat u de intellectuele eigendom van Rescues On85th op geen enkele manier zult reproduceren of herdistribueren, inclusief elektronische, digitale of nieuwe handelsmerkregistraties. U verleent Rescues On85th een royaltyvrije en niet-exclusieve licentie voor het weergeven, gebruiken, kopiëren, verzenden en uitzenden van de inhoud die u uploadt en publiceert. Voor kwesties met betrekking tot claims op intellectueel eigendom dient u contact op te nemen met het bedrijf om tot overeenstemming te komen

Gebruikersaccounts

Als gebruiker van deze website wordt u mogelijk gevraagd om u bij ons te registreren en persoonlijke informatie te verstrekken. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de juistheid van deze informatie en u bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en beveiliging van uw identificerende informatie. U bent ook verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Als u denkt dat er mogelijke problemen zijn met betrekking tot de beveiliging van uw account op de website, laat het ons dan onmiddellijk weten, zodat we dit dienovereenkomstig kunnen oplossen. We behouden ons alle rechten voor om accounts te beëindigen, inhoud te bewerken of te verwijderen en bestellingen naar eigen goeddunken te annuleren.

Toepasselijk recht Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in dat de wetten van de [locatie], zonder rekening te houden met de beginselen van collisierecht, van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden, of elk geschil van welke aard dan ook dat tussen [naam] en u zou kunnen ontstaan, of haar zakelijke partners en medewerkers.

Geschillen Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met uw bezoek aan deze website of met producten die u bij ons koopt, zal worden beslecht door de staats- of federale rechtbank [locatie] en u stemt in met de exclusieve jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken.

Vrijwaring U stemt ermee in om Rescues ON85th en zijn gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen en Rescues ON85th te vrijwaren van juridische claims en eisen die kunnen voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van onze diensten. We behouden ons het recht voor om onze eigen juridisch adviseur te kiezen.

Beperking van aansprakelijkheid. Reddingen ON85th  is niet aansprakelijk voor enige schade die u kan oplopen als gevolg van uw misbruik van onze website. Rescues ON85th behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op elk moment te bewerken, aan te passen en te wijzigen. We zullen onze gebruikers via e-mail op de hoogte stellen van deze wijzigingen. Deze overeenkomst is een afspraak tussen Rescues ON85th en de gebruiker en vervangt en vervangt alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot het gebruik van deze website.

VRIJSTELLING

Om deel te nemen aan een activiteit of om assistentie te ontvangen, moet elke aanvrager ten minste achttien (18) jaar oud zijn en moet hij deze Aanvaarding van risico, vrijgave, vrijwaring van schade en afstand van aansprakelijkheid en toestemming voor het gebruik van foto's lezen en ermee akkoord gaan.  Een ouder of voogd moet een aanvraag indienen om bijstand te ontvangen als de aanvrager jonger is dan 18 jaar.

Gelieve bovenstaand formulier te lezen en elektronisch te ondertekenen. Door dit te doen, gaat u akkoord met en aanvaardt u de voorwaarden voor het ontvangen van hulp en/of deelname aan de activiteiten waarvoor u zich hebt aangemeld via ON85th. We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit of vergelijkbare diensten die worden geleverd gelijk zijn aan die van andere dienstverleners.

 

Gelieve onderstaande formulieren te lezen en te ondertekenen.

Als u vragen heeft over dit formulier, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door te bellen naar 833.367.9247

TOESTEMMING VAN  FOTO GEBRUIK

bottom of page