Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

TOEGANKELIJKHEIDSBELEID

Kennisgeving onder de Americans with Disabilities Act

In overeenstemming met de ON85th-vereisten van titel II van de Americans with Disabilities Act van 1990, zal ON85th personen met een handicap niet discrimineren op basis van handicaps in diensten, programma's of activiteiten. ON85th kan helpen met het volgende:

Communicatie – Op verzoek zal ON85th middelen ter beschikking stellen die leiden tot effectieve communicatie voor gekwalificeerde personen met een handicap, zodat iedereen in gelijke mate kan deelnemen aan ON85th-programma's, -diensten en -activiteiten, waaronder gekwalificeerde gebarentaaltolken, documenten in braille, grote letters en andere manieren om informatie te geven toegankelijk voor mensen met een spraak-, gehoor- of gezichtsbeperking. Mensen die hulp nodig hebben bij communicatie dienen hun behoefte(n) kenbaar te maken aan ON85th. Geef ON85th voldoende tijd om aanpassingen te maken voor het verzoek. Opmerking: ON85th levert geen apparaten voor persoonlijk gebruik, alleen voor toegang tot diensten, activiteiten en programma's aangeboden door ON85th 

Programmawijzigingen - De stad zal redelijke wijzigingen aanbrengen in het beleid en de programma's om ervoor te zorgen dat mensen met een handicap gelijke kansen hebben om te genieten van alle stadsdiensten, activiteiten en programma's. Personen met hulpdieren zijn bijvoorbeeld welkom op ON85th-evenementen waar huisdieren over het algemeen verboden zijn. Als iemand van plan is een evenement bij te wonen en speciale zitplaatsen of andere apparaten nodig heeft, moet ON85th ON85th van tevoren op de hoogte stellen van de ruimte voor het evenement.

Iedereen die een hulphulpmiddel of -service nodig heeft voor effectieve communicatie om deel te nemen aan een ON85th-programma, -service of -activiteit, moet zo snel mogelijk contact opnemen met ON85th Office of ADA Compliance, maar niet later dan 48 uur vóór het geplande evenement. Opmerking: ON85th is niet verplicht om wijzigingen aan te brengen in programma's of activiteiten die de ON85th-aard van ON85th-programma's of -diensten fundamenteel zouden veranderen of een onnodige financiële of administratieve last zouden opleggen.

ON85th brengt geen toeslag in rekening voor een bepaalde persoon met een handicap of een groep personen met een handicap om de kosten van ON85th te dekken voor het leveren van hulphulpmiddelen/diensten of redelijke beleidswijzigingen, zoals het ophalen van items van locaties die open zijn voor het publiek maar niet toegankelijk voor personen die gebruik maken van een rolstoel.

Vrijwilligers -ON85th is een aanbieder van gelijke kansen en discrimineert niet op basis van handicap in vrijwilligerspraktijken en voldoet aan alle voorschriften die zijn uitgevaardigd door ADA. Alle sollicitaties zijn toegankelijk via ON85th Board.

Accommodaties - Een individu kan ook accommodatie aanvragen om toegang te krijgen tot ON85th-websites en -evenementen.

bottom of page