Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
בתים אבודים, נמצאו, לנצח ואנדרטאות

לפני שנוכל להציב את החיות שלנו לשיגור, אנו מבטיחים שהם מעודכנים לגבי חיסונים ועושים בדיקות תולעי לב וצואה. כמו כן, יש צורך לעקור או לסרוס את בעל החיים לפני החזרה. אנו קובעים את הזכאות לבית מחדש באמצעות חילוץ ב-85.

תוכלו גם לדעת יותר על כל שכן-פרווה כאשר אנו מבלים זמן עם כל אחד בהיכרות עם האישיות שלו, ההרגלים, אהבותיו ואי-אהבתו.

bottom of page