Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
בטיחות טכנולוגית אלימות במשפחה

טכנולוגיה יכולה לסייע לקורבנות ולילדיהם להימלט בהצלחה ממכות אלימים ועוקבים, אך עם זאת חשוב לזכור שטכנולוגיה עלולה לסכן את פרטיותו ובטיחותו של הקורבן. קורבנות אלימות במשפחה לרוב עוקבים, מאוימים או מוטרדים על ידי מתעללים המנצלים את הטכנולוגיה ככלי לשלוט ולתמרן את הקורבנות שלהם. יש הרבה היבטים מסוכנים ועלולים קטלניים של טכנולוגיות שונות, במיוחד כשהן נופלות לידיהם של אנשים מתעללים.

התקדמות הטכנולוגיה מתרחשת במהירות ומקשה לעמוד בקצב השינויים, היתרונות והסכנות. לדוגמה, תוכנות ריגול, ששווקו במקור כדי לעזור להורים להגן על ילדיהם בזמן השימוש במחשב, יכולות לשמש מתעללים כדי לפקח על השימוש של הקורבן במחשב. מכשירי מעקב במכוניות, המשתמשות ברשת לוויינים, יכולים לעזור למתעללים לקבוע את מיקומו של הקורבן. וניתן להציב מצלמות, מחופשות לדובונים, מסגרות לתמונות וחפצי בית אחרים ברחבי הבית כדי לפקח על פעילותו של הקורבן.

המשאבים הבאים מכילים עצות בטיחות, מידע ואסטרטגיות פרטיות עבור ניצולים על השימוש בטכנולוגיה. אם אתה חושש לפנות לעזרה, הנה מדריך על מחפש עזרה באינטרנט: שיקולים לניצולים. כדי לדבר עם מישהו שיכול לענות על שאלותיך ולתמוך בך, התקשר למוקדים הארציים הבאים:

bottom of page