Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Recording Session

שלום

מנהל הפיתוח כפוף למנהל המבצע ומספק מנהיגות כוללת לתוכניות גיוס כספים ופיתוח כולל גיוס כספים מתנות גדולות, גיוס מתנות שנתי, מתנות וחסויות של ארגונים/קרן, נתינה מתוכננת, מחקר לקוחות פוטנציאליים, אירועים מיוחדים וניהול מסדי נתונים.  מנהל הפיתוח עובד בשיתוף פעולה הדוק עם המנהל המבצע, מועצת המנהלים והתורמים בכל הרמות כדי לפתח אסטרטגיות ותכניות ארוכות טווח ומיידיות לטיפוח, שידול וניהול של בוחרים בכל העניינים הנוגע לתמיכה פילנתרופית של מספר 85.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • TikTok

זמר

פונקציות חיוניות

 • לפקח על כל פעילויות הפיתוח כולל קמפיינים שנתיים והון, מתנות גדולות, אירועים מיוחדים, נתינה מתוכננת, מחקר לקוחות פוטנציאליים, כתיבת מענקים, ניהול מתנדבים, טיפוח תורמים וניהול.
   

 • בניית קשרים עם מחזיקי עניין מרכזיים כגון תאגידים, קרנות ואנשים פרטיים תוך הרחבת וגיוון בסיס התורמים.
   

 • עבוד בשיתוף פעולה הדוק עם המנהל המבצע והדירקטוריון כדי להגדיל כראוי את התורמים הקיימים ולפתח אסטרטגיות להוספת תורמים חדשים לטובת מטרת מספר 85.

 • הכן חומרי תדרוך ואסטרטגיה למנהל המנהל ולדירקטוריון וללו אותם בקריאות לתורמים פוטנציאליים למטרות יצירת שותפויות, בניית קשרים וגיוס תרומות.

 • שמור על לוח שנה לגיוס כספים הכולל מועדים להגשה ודיווח.
   

 • נסח והגש בקשות למענקים וערעורי קרן וכן דוחות תוצאות בהתאם לדרישת התורם.
   

 • לפקח על השימוש האפקטיבי והתחזוקה של מאגר התורמים.

 • מחקר וניתוח נתונים כדי לזהות ולתעדף את פוטנציאל המתנות הגדולות מס' 85, כולל פיתוח אסטרטגיות טיפוח ושידול.

 • לפתח ולפקח על תוכנית להכרה בתורמים, כולל פרסומי אירועים והזדמנויות להערכת תורמים.

 • לתאם קבלה ואישור של תרומות, איסוף התחייבויות, הבטחת כיבוד ההגבלות והמפרטים של התורמים, תקשורת עם התורמים והציבור ושמירה על רישומי התורמים. 

 • לפקח על תקציב גיוס הכספים השנתי כולל מתן דוחות תקופתיים למנהל המנהל ולדירקטוריון עם ניתוח של כל פעילויות גיוס הכספים.

 • ארגן והכשיר חברי ועד ומתנדבים בשידול למתנות צדקה ולספק להם הדרכה, תמיכה וחומרים נדרשים.

 • נציג מס' 85 באירועים, לקבוצות מתנדבים ובקהילה במטרה להגביר את הנראות של סדרי העדיפויות והצרכים של מס' 85.

 • קח אחריות קשורה ומבצע מטלות אחרות כפי שהוקצו.

למועמד האידיאלי יהיו הדברים הבאים:

 • מינימום של 3 - 4 שנות ניסיון בפיתוח מוצלח בעבודה עם תורמים בודדים, ארגוניים וקרנות. עדיפות לניסיון במסגרות חברתיות;

 • הוכיח הצלחה בהבטחת מתנות גדולות;

 • כישורי תקשורת מילוליים וכתובים מצוינים, כולל רקורד של כתיבת בקשות למענקים מוצלחות;

 • יכולות אנליטיות וארגוניות מצוינות;

 • מיומנויות חשיבה אסטרטגיות המופגנות על ידי תוצאות בפרויקטים שונים;

 • היכולת לבנות ביטחון ואמון;

 • מיומנויות בינאישיות יוצאות דופן עם יכולת להשפיע ולעסוק במגוון רחב של תורמים;

 • ניסיון עם DonorPerfect או מסד נתונים תורמים דומה;

 • מיומנויות מחשב חזקות וקלות עם טכנולוגיה כולל מיומנות בתוכנת Microsoft Office;

 • הפגינו אחריות, מקצועיות והיענות;

 • יכולת לקיים קשר בעל פה ובכתב עם המנהל המבצע, הדירקטוריון, עמיתים לצוות ומתנדבים לצורך החלפת מידע, מתן דוחות התקדמות לגבי פעילויות ותכניות ותיאום פעילויות;

 • מחויבות לשמירה על סודיות פנימית וחיצונית בכל הנוגע ליחסי תורמים; ו

 • זמינות לעבודות סוף שבוע וערב לתמיכה בפעילויות גיוס כספים ושיווק. 

bottom of page