Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Smiling Man


Business, Event, Conferentie, Simultane & Opeenvolgende opdrachten
Papierloze software voor urenregistratie/facturering, applicatie voor smartphoneplatform
Geen druk: accepteer elektronisch de opdrachten die u wilt en kunt; begrepen

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
 • TikTok

Financieel analist

ESSENTIËLE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 1. Reageer op noodoproepen en niet-noodoproepen om zieke, gewonde, zwerfdieren of overleden dieren op te halen en te vervoeren.

 2. Voer lichamelijk onderzoek uit en stabiliseer dieren die betrokken zijn geweest bij traumatische situaties; scan op microchip en noteer alle bevindingen.

 3. Behandeling toedienen aan gewonde of zieke dieren in het veld.

 4. Gedragsbeoordelingen ter plaatse met passend gebruik van terughoudendheid met de nadruk op zachte hanteringstechnieken.

 5. Uitgebreide documentatie van casusgeschiedenis, gedragsobservaties en medische beoordelingen in opvangsoftware.

 6. Bereid dieren voor op veterinaire onderzoeken door de volledige geschiedenis van het dier, de medische toestand bij aankomst ter plaatse en alle behandelingen en/of procedures die op het dier zijn uitgevoerd te noteren.

 7. Reageren, onderzoeken en opvolgen van klachten over dierenmishandeling. Verzamel bewijsmateriaal, maak foto's, scan relevante documenten en verstrek grondige documentatie in sheltersoftware.

 8. Stel formele rapporten op voor politiediensten en openbare aanklagers.

 9. Getuigen in de rechtbank voor civiele inbeslagname en strafrechtelijke procedures.

 10. Onderhouden van schone (in/uit) voertuigen; voorraden aanvullen als dat nodig is.

 11. Reinig en desinfecteer kennels/kratten van voertuigen nadat patiënten zijn vervoerd.

 12. Voer public relations-verantwoordelijkheden uit met het publiek en mediapersoneel.

 13. Train nieuwe Field Officers over de juiste procedures en bedrijfsrichtlijnen.

 14. Euthanaseer dieren op een veilige en humane manier.

 15. Voltooi de officiersopleiding zoals vereist.

 16. Andere taken zoals toegewezen.

KWALIFICATIES:

 1. Middelbare schooldiploma / GED.

 2. Succesvolle afronding van een EAMT-assessment met een slaagscore van 75% of hoger binnen zes maanden na de startdatum.

 3. Een succesvolle afronding van de fysieke beoordelingstest is jaarlijks vereist om het dienstverband te behouden.

 4. Bij voorkeur ervaring als Humane Officer, Animal Control Officer, Politieagent of Marechaussee.

 5. Uitgebreide kennis van titel 13 van het herziene statuut van Arizona en diergerelateerde delen van titels 3 en 11.

 6. Moet 21 jaar oud zijn.

Talenkennis: Engels kunnen spreken, lezen en schrijven; Spaanse taal nuttig.

Wiskundige vaardigheden: vermogen om elementaire wiskundige vaardigheden uit te voeren.

Computervaardigheden: Vaardigheid met Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Outlook en Explorer; in staat om andere softwareprogramma's te leren als dat nodig is. Vaardigheid met of in staat zijn om Chameleon-software te leren/gebruiken (voor gebruik met dieren in een opvangomgeving).

Certificaten, Licenties, Registraties: Geldig rijbewijs.

Andere vaardigheden, capaciteiten en kwalificaties: regelmatige aanwezigheid is vereist. Toegang tot betrouwbaar vervoer.

Met uitzondering van lichte verkeersovertredingen en lichte overtredingen; beschuldigingen van misdrijven en misdrijven en/of veroordelingen kunnen u diskwalificeren voor de functie. Rij-achtergrondcontrole is vereist.

Fysieke eisen: Tijdens het uitvoeren van de taken van dit werk moet de werknemer vaak staan, lopen, zitten, handen gebruiken om objecten, gereedschappen of bedieningselementen te vingeren, hanteren of voelen, reiken met handen en armen, trappen beklimmen, balanceren, bukken , knielen, hurken of kruipen. Hij/zij zal af en toe op hoogte werken en er wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij kan klimmen. De werknemer moet af en toe tot 70 pond tillen en / of verplaatsen tot een hoogte van 1,20 meter. De hier beschreven fysieke eisen zijn representatief voor de eisen waaraan een werknemer moet voldoen om de essentiële functies van deze functie met succes uit te voeren. Er kunnen redelijke aanpassingen worden gemaakt om personen met een handicap in staat te stellen de essentiële functies uit te voeren.

Werkomgeving: er zal blootstelling zijn aan stof, hitte, kou en temperatuurveranderingen; af en toe natte vloeren en dierengeluiden, geuren en huidschilfers. De typische werkomgeving is buiten kantoor, werken in het veld.
Vrijwilligerswerk op afstand via telefoon- en videowerk
Over de hele staat werkmogelijkheden
Mogelijkheid om na 7-8 maanden bij onze organisatie landelijk op afstand te werken
Kandidaat Kwalificaties:

Vloeiend in het Engels, Spaans, Gebarentaal en een andere taal/talen op een niveau van ongeveer 90% (ACTFL-examen/score op een gevorderd intermediair en hoger is ideaal en de Bridging the Gap/CCHCP-standaard)
Leeftijd 18 en ouder.
Graad 11 leesniveau. GED / High school Diploma als minimum voorkeur
Certificaat professioneel tolken (TCI, BTG, MiTiO) heeft minimaal de voorkeur
Beroepsgewoonten: punctualiteit, presentatie, spreekstijl, tijdige opdrachtrapportage & indiening facturatie.
'
Vrijwilliger op afstand

Tijdelijk i.v.m. COVID-19

bottom of page