Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Fè Volontè Ak Nou

VolunteerMatch se fason ki pi efikas pou rekrite volontè ki trè kalifye pou san bi likratif ou a. Nou matche ou ak moun ki pasyone ak angaje nan kòz ou a, epi ki ka ede lè ak kote ou bezwen yo.

 

VolunteerMatch ak Sterling Volunteers te fè patenarya pou ede kreye anviwonman ki pi an sekirite atravè chèk background ki an sekirite, bon jan kalite epi ki konsantre sou konfòmite. Atravè patenarya sa a, li ka ede òganizasyon nou an abò pèsonèl ak volontè ki fè konfyans pandan y ap diminye depans tès depistaj yo epi bay lapè lespri – sa ki pèmèt Rescue85 fè yon pi gwo enpak pozitif nan kominote nou an. Pou aplike pou opòtinite volontè avèk nou vizite volunteermatch.orgpou opòtinite nouies

bottom of page