Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

RESCUES ON85TH fè patenarya ak The Greater Good Charities ki distribye bay bèt kay ak moun ki nan bezwen atravè mond lan.
Pwogram GOODS la gen yon apwòch ki pi holistic pase Greater Good Charities' (Rescue Bank) ki konsantre sèlman sou distribisyon manje ak pwovizyon bèt kay bay yon gwoup seleksyone patnè sovtaj bèt.

Ogmantasyon nan povrete, ensekirite alimantè ak vyolans domestik pandan plizyè ane ki sot pase yo te afekte fanmi yo, ki gen ladan bèt kay yo, sa ki lakòz yon pi gwo bezwen pou manje ak founiti esansyèl atravè mond lan pou tou de moun ak bèt kay. Pou 15 santim pou chak liv RESCUES ON85Th ansanm ak sipò kominotè yo pral kapab bay manje pou bèt kay, fatra pou chat, ak tout bagay ant yo bay kay ki elijib yo. Nou pral resevwa 1000 lbs pou $300.00, sa se anpil Kibble.
 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
gg.png
bottom of page