Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

Aprann plis sou sistèm routage nou yo...

Egzanp nivo 1 evalyasyon yo bay bèt ki te blese, neglije, oswa abi. Bèt yo rapòte nan nivo 1 oswa 2 yo nan mitan yon kriz, tandiske bèt ki mouri yo se nivo 3 kòm yon pwoblèm anviwònman, sijè a 1) idantifikasyon si yo prezan, oswa si yo pa idantifye destinasyon sèvis kremasyon ak ti non yo bay, ak anprint paw konsève.

Distribisyon Manje: No.85 pral distribye manje ak founiti pou chen atravè yon ministè kominotè lokal. Ministè a te etabli pou bay manje ak asistans sèvis piblik bay moun ki gen ti revni oswa moun ki gen difikilte. Anpil nan kay sa yo ki gen chen/chat yo pataje manje moun pou siviv bèt yo ansanm ak pwopriyetè yo. Lè nou bay chen/chat manje atravè mwayen sa a, nou ka ede nan soutni kay la, epi anpeche rann tèt nan abri bèt ki gen twòp elèv. 

Seri Videyo Premye Swen ak (AEMS) Sèvis Jesyon Ijans Animal

Objektif 4 ane nou an se achte ak ekipe 2-de (AEMS) machin Sèvis Jesyon Ijans Animal ak ekipaj volontè EMT ki fòme pou anglobe, mask CPR (kanin/feline) pou CPR moun-a-K9 ak yon tourniquet, jesyon toufe ( konsyan ak san konesans), kontwòl senyen ak plis ankò. 

bottom of page