Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

RÈG PANTRY 

lRestriksyon pou pwogram sa a:

 • Y ap aksepte yon sèl aplikan pou chak kay.

 • Objektif nou se bay yon rezèv pou de semèn nan manje bèt kay pou chak kay, jiska yon limit rezonab. 

 • Se sèlman aplikan an ki ka ranmase manje a - sof si yo te fè lòt aranjman. Yo mande idantifikasyon foto ak prèv revni limite/ba lè w vin chèche,

 • Dakò ke bèt kay yo se pou konpayi epi yo pa pou elvaj oswa aktivite ilegal

 • Dakò pou kenbe kondisyon an sante/anviwònman kondisyon lavi pou tout bèt kay,.

 • Dakò pou bay dlo fre chak jou

 • Dakò pou pa mare oswa chenn chen oswa chat 24/7

 • Dakò ou konprann kantite ak mak manje ak limit distribisyon yo kapab chanje

 • Moun k ap resevwa yo DWE montre prèv revni limite/ba pou yo enskri pou pwogram sa a. Prèv akseptab gen ladann:

  • SOM Medicaid oswa Kat Asistans Medikal

  • FIP (Pwogram Endepandans Fanmi)

  • Enfimite Sekirite Sosyal

  • Koupon pou manje/Kat Bridge, WIC​

 • ​Jou pou ranmase se yon fwa pa mwa, lè don yo disponib. Nou dwe limite kantite bèt kay yo bay manje.

Donasyon pèmèt nou bay asistans sa a:

Nou kapab achte an gwo pou rabè men si ou ta renmen bay manje, tanpri asire li nan anbalaj orijinal la. 

bottom of page