Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Close-up Portrait

Χαίρετε

Ο Αναλυτής Προϊόντων πραγματοποιεί εγχειρίδιο, ηλεκτρονικά. και οι λειτουργικές δοκιμές όλων των γραμμών προϊόντων, εξαρτημάτων και υποσυστημάτων της εταιρείας πραγματοποιούν προσαρμογές για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα ποιότητας, τεκμηριώνουν τακτικά τα αποτελέσματα και εκτελούν ορισμένα που απαιτούνται από τους συναρμολογητές. Αυτή η θέση αναφέρει τα αποτελέσματα στον επικεφαλής της ομάδας μάρκετινγκ.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok

Αναλυτής προϊόντων

ΩΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΣ, ΘΑ:
Διαβάστε και ερμηνεύστε διαδικασίες, οπτικά βοηθήματα, σχέδια ελέγχου και λογαριασμών
Ελέγξτε οπτικά τα τεμάχια εργασίας για εμφανή ελαττώματα και ζημιές
Αποκτήστε εξαρτήματα, επιλέξτε ειδικό εξοπλισμό δοκιμής ή παρέχετε προσαρμοσμένο εξοπλισμό για εφαρμογές δοκιμής προϊόντων, που περιλαμβάνουν αναλογικά και ψηφιακά όργανα
Συνδέστε μετρητές, όργανα και προϊόντα για να πραγματοποιήσετε τη δοκιμή χειροκίνητα
Επιλέξτε τα κατάλληλα προγράμματα υπολογιστή για συγκεκριμένα προϊόντα, τοποθετήστε και τοποθετήστε το προϊόν σε εξάρτημα, πληκτρολογήστε τα προβλεπόμενα προγράμματα για να εκτελέσετε τη σειρά δοκιμών
Κάντε προσαρμογές στα προϊόντα ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές λειτουργίας, σφραγίστε τις αποδεκτές μονάδες και τοποθετήστε το σε καθορισμένη τοποθεσία
Χρησιμοποιήστε προγράμματα υπολογιστή για να καταγράψετε δεδομένα, να ξεπλύνετε υλικό και να προβάλετε ή να αλλάξετε το BOM
Διαχωρίστε εξαρτήματα, υποσυστήματα και προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, απορρίψτε ετικέτες και υποδείξτε ή επισυνάψτε εκτυπώσεις υπολογιστή που υποδεικνύουν τους λόγους απόρριψης
Κάντε μικρές επισκευές ή αντικαταστήστε ανταλλακτικά όπως χρειάζεται
Προετοιμάστε και τηρήστε αρχεία και αναφορές τύπων και ποσότητας ελαττωμάτων και εφιστήστε την προσοχή σε υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα ελαττώματα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
Απολυτήριο Λυκείου ή ισοδύναμο GED
Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορο ρυθμό
Ισχυρές λεκτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Ικανότητα βάδισης ή ορθοστασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα
Δυνατότητα άρσης ή μετακίνησης μέχρι 50-75 λίβρες.
Απαιτείται έλεγχος ιστορικού και έλεγχος φαρμάκων για την απασχόληση.

Η δέσμευσή μας προς τους ανθρώπους μας

Σε όλο τον κόσμο, μας ενώνει ένας μοναδικός Σκοπός: Οδηγούμε την καινοτομία που κάνει τον κόσμο πιο υγιή, ασφαλέστερο, πιο έξυπνο και πιο βιώσιμο. Επενδύουμε στους υπαλλήλους μας για να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες της αγοράς για να υλοποιήσουν αυτόν τον Σκοπό ενώ παράλληλα ανταγωνίζονται και ηγούνται σε μια παγκόσμια οικονομία. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη από άκρο σε άκρο, από την ενσωμάτωση έως την ανώτερη ηγεσία.
Η επιτυχία μας μετριέται από τον θετικό αντίκτυπο που έχουμε στους ανθρώπους, τις κοινότητές μας και τον κόσμο μέσω της αταλάντευτης εστίασής μας στην περιβαλλοντική, κοινωνική και ρυθμιστική πρόοδο. Μάθετε περισσότερα για εμάς!
Τα ευέλικτα και ανταγωνιστικά προγράμματα παροχών σάς προσφέρουν τις σωστές επιλογές για να καλύψετε τις ατομικές και οικογενειακές σας ανάγκες: προγράμματα ιατρικής ασφάλισης, οδοντιατρική και κάλυψη όρασης, 401(k), αποζημίωση διδάκτρων και άλλα. Σας παρέχουμε επίσης ευέλικτα προγράμματα ωραρίου, όπως γονική άδεια μετ' αποδοχών, διακοπές και άδεια διακοπών.
Η δέσμευσή μας για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη
Στην Emerson, δεσμευόμαστε να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα όπου κάθε εργαζόμενος εκτιμάται και σέβεται για τις εμπειρίες και τις προοπτικές του – και αυτό αντικατοπτρίζει τον κόσμο γύρω μας. Πιστεύουμε ότι ένα ποικιλόμορφο, δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας συμβάλλει στην πλούσια ανταλλαγή ιδεών που εμπνέει την καινοτομία και φέρνει τις καλύτερες λύσεις στους πελάτες μας.
Αυτή η φιλοσοφία είναι θεμελιώδης για να ζήσουμε τις αξίες της εταιρείας μας και την ευθύνη μας να αφήσουμε τον κόσμο σε ένα καλύτερο μέρος. Μάθετε περισσότερα για τον πολιτισμό και τις αξίες και τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη στην Emerson.
Εξουσιοδότηση Εργασίας
Η Emerson θα απασχολήσει μόνο όσους έχουν νόμιμα εξουσιοδοτηθεί να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται για θέση για την οποία θα παρέχεται χορηγία. Άτομα με προσωρινή βίζα όπως E, F-1, H-1, H-2, L, B, J ή TN ή που χρειάζονται χορηγία για άδεια εργασίας τώρα ή στο μέλλον, δεν είναι επιλέξιμα για πρόσληψη.

 

Εργοδότης ίσων ευκαιριών
Το No.85 είναι εργοδότης Ίσων Ευκαιριών/Θετικής Δράσης. Όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα λάβουν υπόψη το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, τις γενετικές πληροφορίες, την αναπηρία ή την ιδιότητα του προστατευόμενου βετεράνου. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε έναν χώρο εργασίας χωρίς διακρίσεις ή παρενόχληση.
Εάν έχετε αναπηρία και αντιμετωπίζετε δυσκολία πρόσβασης ή χρήσης αυτού του ιστότοπου, επικοινωνήστε με: disability.administrator@rescueson85th.org

bottom of page